TERA-AQUA-FLORA Jihlava

 

Jihlavské  terarijní trhy, spojené s výměnou a prodejem

- terarijních zvířat (hadi, ještěři, žáby a ostatní)

- akvarijních ryb

- živého a preparovaného hmyzu (kudlanky, brouci, motýli a ostatní)

- tropických rostlin (sukulenty, kaktusy a ostatní)

- živého a neživého krmiva (hlodavci, granule, hmyz a ostatní)

- papoušků

- přírodnin

- chovatelských potřeb

- entomologických pomůcek

- knih (odborná lireratura)

 

Prodejní výstava –

burza 27. listopad 2021 .

 

 

Další termíny zrušeny díky vládním nařízením.

 

Místo - Dělnický dům , Žižkova 15

 

           Jihlava 586 01

Čas - Vždy od 9:00 do 12:00 pro návštěvníky
         a od 8:00 do 13:00 pro prodejce

 

Otevřen bar včetně občerstvení. 

Upoutávka na burzu 27. listopad 2021 

Více nahoře - viz Upoutávka na burzu 27.11.2021.

 

Podmínky vstupu na burzu:

Na tuto akci se vztahují povinnosti stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN.

Stanovisko KHS kraje Vysočina k protiepidemickým opatřením

 

a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob, není-li dále stanoveno jinak, 

 

b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, 

 

c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

 

Z uvedeného tak vyplývá, že organizátor nesmí v jeden čas umožnit přítomnost více než 1 000 osob. Dále se akce nesmí účastnit osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat . 

Tato povinnost se vztahuje na každou jednotlivou osobu při účasti na jakékoliv akci. V  Pokud jde o organizátora akce, tak pokud je vstup na akci jakýmkoliv způsobem regulován (např. zaplacení vstupného, regulace počtu účastníků apod.), musí organizátor akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci. Pokud vstup na akci žádným způsobem regulován není, organizátor tuto povinnost nemá. 

 

Další burza 2022 plánovaná předběžně  -  ??? -  dle situace COVID a vladních nařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

 Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/STAROČESKÝ leták.docx (145,9 kB)

 

Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

 Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

 

Z uvedeného tak vyplývá, že organizátor nesmí v jeden čas umožnit přítomnost více než 1 000 osob. Dále se akce nesmí účastnit osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat (s výše uvedenými výjimkami, které však nelze v případě rozsvěcení vánočního stromku aplikovat). Tato povinnost se vztahuje na každou jednotlivou osobu při účasti na jakékoliv akci. V Jihlavě dne 23. listopadu 2021 Č.j.: KHSV/29899/2021/JI/Ř/Peč Sp. značka: S-KHSV/29437/2021 Vyřizuje: JUDr. Jan Pečinka Č.j. odesílatele: --- Počet listů/příloh: 1/0 Pokud jde o organizátora akce, tak pokud je vstup na akci jakýmkoliv způsobem regulován (např. zaplacení vstupného, regulace počtu účastníků apod.), musí organizátor akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci. Pokud vstup na akci žádným způsobem regulován není, organizátor tuto povinnost nemá.